Skip to content

Patrocini web comparativa

SEAG és patrocinador d’una nova web de comparativa de les millors assegurances de lloguer a Espanya.

SEAG, encara que no és una asseguradora, és l’alternativa a aquestes empreses, i són especialistes en l’impagament de lloguer i una empresa de serveis jurídics que es dedica exclusivament a garantir el lloguer de manera indefinida.

Llegir la comparativa aquí.