Skip to content

Garantia d’habitacions

SEAG llança la Garantia indefinida per al lloguer segur d’habitacions. En cas d’impagament de lloguer o venciment del contracte, se li realitzarà el pagament al propietari de les rendes impagades amb totes les condicions, tenint en compte:

  1. Les habitacions han d’estar en condicions d’habitabilitat.
  2. Que al contracte d’arrendament consti de la identificació i descripció de l’habitació concreta que s’atengui respecte a les altres habitacions, amb un plànol i annex fotogràfic.
  3. Per a lloguers inferiors a 400€, no s’exigirà documentació socioeconòmica i la Garantia tindrà un preu fix del 4%. La resta de casos es farà l’estudi de solvència habitual.

Coneix les prestacions de la nostra garantia indefinida.