Skip to content

Millors que una assegurança de lloguer

Cobrament garantit.

Garantim el cobrament mensual del seu lloguer fins que recuperi el seu habitatge, sense esperar sentència.

Defensa jurídica.

Ens ocuparem de tots els tràmits i compensarem qualsevol despesa jurídica derivada d’una reclamació per impagament: poders notarials, advocats, procurador, notificacions, taxes judicials i serralleria en cas de llançament.

Danys per actes vandàlics.

Compensem danys per actes de vandalisme en el seu immoble llogat fins a 3.000 €, des del primer euro, a diferència d'una assegurança lloguer que sempre imposen franquícies. (¡) Per a totes les cobertures de danys per actes vandàlics és necessari que adjunti al contracte de lloguer un anece fotogràfic firmat tant per l’arrendatari com per l’arrendador, per a demostrar l’estat en què es troba l’habitatge llogat.

Protecció contra l'okupació.

Ens encarregarem de tot el procés judicial contra els ocupants il·legals que hagin incorregut al seu immoble durant els següents 3 mesos de la finalització de la Garantia de lloguer

Amplia l’import de prestació per a danys per actes vandàlics Per a totes les cobertures de danys per actes vandàlics cal que adjuntis al contracte de lloguer un annex fotogràfic signat tant per arrendatari com per arrendador, per demostrar l’estat en què es troba l’habitatge llogat

Aquesta operació de cobertura denominada GARANTÍA INDEFINIDA no té naturalesa jurídica d’operació d’assegurances, sent que SEAG no és una companyia asseguradora sinó una prestadora de serveis jurídics i garanties de lloguer, i per tant, no està supervisada per la Direcció General de Assegurances i Fons de Pensions.

Exemple de Tarifes

Lloguer de 500 € (6.000 € / any)
Des de 3% = desde 180 € al any

*Mateix preu aplicable a locals, oficines, naus, garatges i parcel·les

Prestacions addicionals

Impagament de subministraments: llum, aigua i gas. **

Compensem els impagaments en subministraments del teu inquilí o abonem noves altes, perquè no t'hagis de preocupar factures que no li corresponguin. El cost daquesta cobertura serà només d'un 0,65% sobre la renda anual.

Cobrament Puntual

SEAG ingressa el lloguer de la teva renda el dia 1 de cada mes, pagui o no el teu llogater. El cost d'aquesta cobertura serà de 2% sobre la renda anual.

Sense carencias.***

En cas d'incidència de pagament del teu llogater, SEAG et compensarà la teva renda mensual des del primer mes, sense carència. El cost d'aquesta cobertura serà tan sols del 0,25%. la teva renda anual.

Pagament fraccionat

Facilitem el pagament de la teva Garantia anual, fraccionant el rebut a 12 quotes. Tindrà un recàrrec de 70 € per despeses de gestió i comissions bancàries, més 7% d'interessos sobre el valor de la Garantia.

**

Para esta cobertura es imprescindible que los suministros estén a nombre del inquilino, ya que según el importe de la deuda SEAG se reservara el derecho de solicitar altas nuevas abonando los costes de dichas altas, quedando como único titular de dichas deudas el inquilino.

***

En caso de incidencia de pago de su inquilino, SEAG le compensará su renta mensual desde el primer mes, sin carencia. Además de recuperar instantáneamente uno de los depósitos de fianza. El coste de esta cobertura será tan solo del 0,25% de su renta mensual.

Exemple de Tarifes

Lloguer de 500 € (6.000 € / any)

Des de 3,5% = desde 210 € al any

Impagament de subministraments 39€
Sense carències 15 €
Cobrament puntual 120 €
Pagament Fraccionat 300 € de rebut + 70 € + 21 €: 391 € – en 12 quotes: 32,58 €/mes.

*Mismo precio aplicable a locales, oficinas, naves, garajes y
parcelas.

Calculadora de preus

Millor que una assegurança de lloguer