Skip to content

Cobrament Puntual (amb retribució)

SEAG paga al propietari / arrendador el dia 1 de cada mes – pagueu o no l’inquilí – i es girarà el cobrament a l’arrendatari els dies 5.

Com a novetat, aquesta prestació addicional té ara l’opció de retribució, que consistirà que aquells col·laboradors que es facin càrrec del pagament de la Garantia podran recuperar el cost de la Garantia en terminis mensuals. Exemple:

• Lloguer de 600€.

• Retribució del cost de la garantia en 60 €/mes.

• SEAG paga el dia 1 al propietari 540€.

• SEAG cobra el dia 5 a l’inquilí 600€.

• SEAG paga el dia 15 al col·laborador 60€.

Aquest producte tindrà inclòs la prestació Plus sense cost addicional.

Els col·laboradors que es facin càrrec del cost de la pòlissa, en contractar el cobrament puntual, podran fraccionar el pagament sense el sobrecost de 70€ de contractació del pagament fraccionat.