Skip to content

Victor López Martínez

Més o menys bé, la indemnització per danys va ser baixa a causa de la taxació escassa, per la resta bé.