Skip to content

Publicitat revista ‘La Llave’

A l’edició Nº11 de desembre de la revista La Llave, pertanyent al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia, SEAG publica una publicitat oferint els seus serveis de garantia de lloguer per a immobiliàries a la regió, o altres persones que es dediquin al sector del lloguer . Aquesta publicitat es troba a la pàgina 38.

Veure enllaç.