Skip to content

Publicitat revista CNC

A l’edició Nº 5 (desembre 2021) de la Revista CNC de la Confederación Nacional de la Construcción, SEAG publica una publicitat per oferir els seus serveis de garantia de lloguer als inversors del Build to Rent. Aquesta publicitat es troba a la pàgina 26.

El Build to Rent és una de les tendències actuals dins del sector de la construcció i el sector immobiliari en general.

Veure revista CNC.