Skip to content

Nou Mandat L.A.P.I

SEAG facilita la tasca a aquells col·laboradors que estiguin interessats a oferir el servei de localització i assessorament immobiliari als seus clients/llogaters.

Des del departament jurídic de SEAG, s’ha desenvolupat un model de mandat de localització i assessorament personalitzat immobiliari (L.A.P.I.) i full de visita que puguin aplicar a la seva operativa diària.

Cada col·laborador podrà descarregar-lo des de la seva àrea de col·laborador/zones descàrregues.