PRESTACIONS
Lloguer garantit de temporada

Garantia de lloguer temporal*

Cobrament garantit.

Garantim l'impagament de la renda de lloguers temporals durant 12 mensualitats (no indefinida) i amb un contracte no renovable.

Defensa jurídica.

Ens ocuparem de totes les despeses judicials derivades de la reclamació d'impagament: taxes judicials, poders, advocats, procurador i serralleria en cas de llançament.

Danys per actes de vandalisme.

Compensem els actes vandàlics de l'immoble fins a 3.000€, sense franquícia.

Protecció davant l'okupació.

Ens encarregarem de tot el procés judicial davant els ocupants il·legals que hagin incorregut al seu immoble durant els següents 3 mesos de la finalització de la Garantia de lloguer.

asterisco_informacion

Producte no apte per a lloguer turístic o de vacances

Exemple de Tarifes

LLoguer de 600 € (7.200 € / any)
Des de 3,5% = des de 252 € al any

Mateix preu aplicable a locals, oficines, naus, garatges i parcel·les.