PRESTACIONS
Lloguer garantit d'habitacions

Garantia indefinida

Cobrament garantit.

Cobra el lloguer garantit mes a mes fins a recuperar l'habitació, amb 1 mes de carència i sense esperar sentència.

Defensa jurídica.

Compensem qualsevol despesa jurídica derivada d'una reclamació per impagament del lloguer de l'habitació: poders notarials, advocats, procurador, notificacions i taxes judicials.

Danys per actes vandàlics.

Compensem danys per actes de vandalisme a l'habitació llogada fins a 3.000€, des del primer euro, i sense franquícies.

Exemple de Tarifes

Lloguer de 400 € (4.800 € / any)
Des de 3,5% = des de 168 € / any

Per a lloguers inferiors a 400 €,
no s’exigirà documentació
socioeconòmica